אתרים בסביבה

אפשר למצוא האינפורמציה נוספת באתר של אוצרות הגליל או אתרים נוספים.

אין אנו אחראים למידע או להמלצות שכאן.הר אדיר- https://www.ozrothagalil.org.il/poi/%D7%9E%D7%A6%D7%A4%D7%95%D7%A8-%D7%94%D7%A8-%D7%90%D7%93%D7%99%D7%A8/

שמורת הר מירון https://www.parks.org.il/reserve-park/%D7%A9%D7%9E%D7%95%D7%A8%D7%AA-%D7%98%D7%91%D7%A2-%D7%94%D7%A8-%D7%9E%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%9F/

תל קדש   https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%9C_%D7%A7%D7%93%D7%A9

גוש חלב https://travel.walla.co.il/item/3222637

ברעםhttps://www.parks.org.il/tag/%D7%92%D7%9F-%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%99-%D7%91%D7%A8%D7%A2%D7%9D/

בירעם ואיקרית -https://michaelarch.wordpress.com/2013/08/21/%D7%A1%D7%99%D7%91%D7%95%D7%91-%D7%91%D7%A9%D7%A8%D7%99%D7%93%D7%99-%D7%94%D7%9B%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%90%D7%99%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%AA-%D7%95%D7%91%D7%99%D7%A8%D7%A2%D7%9D-%D7%91%D7%92%D7%91/

נחל צבעון- https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%97%D7%9C_%D7%A6%D7%91%D7%A2%D7%95%D7%9F

נחל גוש חלב -https://www.maslulim-israel.co.il/index.php?dir=site&page=tracks&op=tracksum&id=144

תרשיחא-  https://www.tiuli.com/restaurants/1025/%D7%A1%D7%99%D7%91%D7%95%D7%91-%D7%91%D7%95%D7%A7%D7%A8-%D7%91%D7%AA%D7%A8%D7%A9%D7%99%D7%97%D7%90

חורפיש-https://tiulim.net/%D7%9E%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%9A-%D7%90%D7%98%D7%A8%D7%A7%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%95%D7%91%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%9E%D7%98%D7%99%D7%99%D7%9C-%D7%91%D7%97%D7%95%D7%A8%D7%A4/